Herunder kan læses en scanning af vores dagbog fra en chartertur til LESBOS i Grækenland.

Kvaliteten er ikke god, for vi havde hverken digitalkamere eller computer dengang.